Vitajte na profylaktika.sk

Upratujete (upratujú u Vás vo firme) ? Samozrejme.
Počítače (servery, notebooky, tlačiarne, klávesnice, myši, monitory) čistíte pravidelne ?
Nie, to niekto vykonáva? Máme obavy zasahovať do týchto zariadení.

Toto je najčastejšia odpoveď na otázku vykonávania čistenia výpočtovej techniky.

Profylaktika

Zaprášená klávesnicaProfylaktika je odborné čistenie, preventívna údržba a následné testovanie výpočtovej techniky. Profylaktiku sa vykonáva na počítačoch a ich príslušenstve, serveroch, záložných zdrojoch UPS, tlačiarňach všetkých kategórií. Ďalej sú to switch-e, routre, scanery, faxy atď. U počítačových serverov ide aj o kompletné čistenie rozvodných skríň RACK.

Prečo je potrebná?

Pri vysvetlení nevyhnutnosti vykonávať profylaktiku je potrebné problematiku posúdiť z 3 hľadísk:

• Zdravotné
Najjemnejšie častice prachu, z prostredia priťahuje statická elektrina, ktorú prístroje generujú. Prach sa usádzaje sa na povrchu zariadení, monitoroch klávesniciach a myšiach. Spolu so zvyškami biologického materiálu (koža, pot, potraviny) sú prostredím pre baktérie. Ventilátory zariadení víria mikrónové častice prachu v pracovnom prostredí. Tu bývajú príčiny bolestí hlavy, očí, alergií. Pokiaľ sa pri PC strieda viac ľudí, musí byť čistenie zariadení samozrejmosťou.

• Predchádzanie porúch zariadení
Nefunkčný počítačNielen preplnený disk a registre operačného systému brzdia vaše počírtače. Prach je v priestore zariadení za určitých podmienok vodivý a spôsobuje chybovosť, stratu dát, „mrznutie PC“, prípadne poškodenie celého zariadenia. Počítač zanesený prachom sa proti prehriatiu bráni znížením výkonu. Mnohí užívatelia počítačov poznajú situáciu, kedy sa pôvodne rýchly počítač vlečie ako slimák.
Počas profylaktiky sa usadený prach odstráni, odhalí sa prípadná nefunkčnosť ventilátorov. Zabráni sa tým poškodeniu celého zariadenia.

• Estetické
Nakoniec,  nie je dobrou vizitkou firmy, úradu, banky, obchodu, servisu, čerpacej stanice, keď vaši zákazníci, partneri zazrú monitory s vrstvou mastného prachu, špinavé klávesnice… Ani tlačové zostavy s fľakmi a šedými závojmi nereprezentujú dobre svojich autorov.

Kedy a ako?

Profylaktika sa vykonáva na pracovisku zákazníka, za minimálneho narušenia práce vašich zamestnancov.
V prípade požiadavky možno údržbu uskutočniť mimo pracovnú dobu (servery, sieťové komponenty…).  Podľa našich skúseností vyčistenie 1 zostavy trvá max. pol hodiny v závislosti od zariadenia a prašnosti prostredia.

U zložitých zariadení  vykonávame aj dielenskú údržbu v našej firme.

Odstránenie prachu sa vykonáva stlačeným vzduchom alebo odsávaním, najčastejšie ich kombináciou. Používajú sa  prístroje špeciálne určené na túto činnosť. Následné čistenie sa vykoná antistatickými prípravkami pre údržbu a čistenie výpočtovej techniky.

Ako často?

Skúsenosti zákazníkov ukazujú, že aj kancelárske prostredie vyžaduje čistenie aspoň 1 krát  ročne. Pravidelné čistenie v dlhodobom meradle obmedzuje počet porúch a tím znižuje náklady na opravy a prispieva k lepšiemu obrazu vašej firmy pred zákazníkmi.